Garantie

VZOR geeft vanaf de dag van aankoop op iedere VZOR fauteuil twee jaar garantie op materiaal- en constructiefouten. 
Deze garantie geldt enkel voor de eerste eigenaar en is niet overdraagbaar. Aanspraak op deze garantie dient bij het verkooppunt in het land van aankoop gedaan te worden onder vertoon van het aankoopbewijs.

Slijtage door normaal gebruik en achteraf aangebrachte accessoires vallen niet onder deze garantie.
Defecten of schade door oneigenlijk gebruik, ongelukken of achterstallig onderhoud vallen niet onder deze garantie. 
Deze garantie heeft geen invloed op de wettelijke rechten van de consument.